راهنما

راهنمای گل بزن

راهنمای مسابقه

برای شرکت در مسابقه ابتدا به لینک به قسمت «ورود/ثبت‌نام» در منوی سایت می‌رویم و ثبت‌نام می‌کنیم. سپس به «خرید شارژ مسابقه» می‌رویم و حساب خود

ادامه مطلب